AD(H)D en Autisme
AD(H)D en Autisme

AD(H)D coaching 

Jongeren met AD(H)D worden meestal gezien als ‘lastig’. Dit is vaak omdat ze geen zin meer hebben in gesprekken en therapieën. En medicijnen innemen? Nee liever niet! Als jongeren zich niet gehoord voelen gaan ze in het verzet en willen niet meer voor of achteruit. De puberteit helpt er ook niet aan mee. Jongeren hebben baat bij een stuk begrip van iemand die weet wat het betekent om puber te zijn, iemand die weet hoe het puberbrein werkt. Iemand die jou op een normale manier aanspreekt en je verder kan helpen.

Belangrijk is dat je ontdekt wat jouw ADHD of ADD voor jou betekend. We volgen een vast stappenplan waarin jij zult ontdekken waar je krachten en waar je minder goede kanten liggen Zo kun jij gericht gaan trainen en dat wat je graag wilt veranderen.

Als coach ben ik er van overtuigd dat ik uw kind kan helpen zijn/haar eigen weg te vinden. Dat het kan leren plannen van zijn/haar dagelijkse leven, huiswerk etc..

 

Autisme coaching:

Door mijn jarenlange ervaring binnen de jeugdhulpverlening, met gezinnen waarin een kind en/of ouder autisme had, weet ik dat deze kinderen en hun gezinnen vaak extra begeleiding nodig hebben.

Kinderen hebben vaak problemen in de communicatie, de sociale ontwikkeling en moeite met het ‘leren’. Daarom vergt een kind met autisme een andere aanpak; aangepast aan het kind. Het vraagt een lange adem en heel veel geduld van de mensen om hem/haar heen. Maar het geeft ook hele mooie inzichten en bijzondere ervaringen.

Als coach kan ik u helpen bij:

 • Dag planningen maken
 • Week/maandplanningen maken
 • Zelfstandigheidstrainingen (koken, wassen, inkopen doen, budget beheren, etc.)
 • Inzicht in de eigen problematiek
 • Oplossingen zoeken hoe om te gaan met emoties
 • Handvatten direct en indirect toepasbaar
 • Leermethodes bekijken en evt. aanpassen
 • Vrijetijdsinvulling zoeken
 • Zelfverzorging (algemene dagelijkse levensbehoeften zoals opstaan, wassen, aankleden, verzorgen, eten, etc.)
 • De wereld om je heen beter proberen te begrijpen
 • Ondersteunen en uitleg van wat autisme betekend naar ouders/verzorgers, leerkrachten, collega’s etc.

Tijdens de coaching is het hulp bieden gericht op het kind of de volwassene om hem/haar te leren omgaan met zijn/haar autisme. Belangrijk is dat ook ouders en eventuele andere gezinsleden worden betrokken bij de coaching. Met als doel het gedrag van het kind positief te beïnvloeden door zelfinzicht en handvatten voor de dagelijkse situaties.

Het gaat erom dat de coach samen met het kind en zijn ouders op zoek gaat naar wat wel werkt.

Vragen waar we mee aan de slag gaan:

Acceptatie van autisme.
Openheid over autisme.
Welke richting wil je op in het leven, wat is je missie?
Waar liggen je talenten?
Welke belemmeringen ervaar je?