Gezinscoaching
Gezinscoaching

Het opvoeden van kinderen gaat niet vanzelf. Tijdens dit proces kunt u als ouder tegen problemen aanlopen en zich zorgen maken over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Dit kan veel frustraties en spanningen opleveren in uw thuissituatie. Als ouder ziet u uw kind het liefst gelukkig. Maar soms hebben kinderen het even moeilijk en lijken ze vast te lopen. Het kan zijn dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit, om welke reden dan ook, of uw kind heeft moeite met een bepaalde situatie of gebeurtenis.

Als coach leer ik ouders, kinderen en jongeren om te gaan met hun probleem en het zo goed mogelijk oplossen ervan. Op deze website is informatie te vinden over mijn manier van werken, veel voorkomende problemen en verschillen vormen van hulp die ik kan bieden.

Opgroeiende kinderen brengen mooie momenten met zich mee. Het kan zijn dat tijdens het proces van volwassenen worden van uw kind, u als ouder(s)/verzorger(s) tegen problemen aan loopt. Soms lossen die problemen zich vanzelf op, maar het kan ook zijn dat u of uw kind er hulp bij nodig heeft. U probeert om te gaan met bepaald gedrag maar dit leidt niet tot het gewenste resultaat. Dit kan veel frustratie, onmacht en ruzies tot gevolg hebben en uw gezin uit balans brengen. Verder kijken naar wat er onder het gedrag zit kan inzicht geven en nieuwe mogelijkheden/ oplossingen dienen zich aan.

Voor wie Gezinscoaching

Gezinscoaching is gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar waarbij de ouders problemen ervaren in de opvoeding en omgang met hun kind(eren). Hulpvragen kunnen onder andere zijn:

  • Mijn kinderen maken constant ruzie met elkaar
  • Mijn kind luistert niet naar me
  • De sfeer in huis is negatief en er zijn veel woordenwisselingen
  • Mijn kind durft niet (alleen) te slapen
  • Ik wil een beter contact met mijn kind
  • Mijn kind heeft driftbuien en schreeuwt heel hard
  • Is er meer met mijn kind aan de hand
  • Heeft mijn kind ADHD of Autisme
  • Mijn kind heeft moeite met het plannen van schoolwerk.

Uitgangspunten:

Mijn manier van coachen gaat uit van de eigen krachten en kwaliteiten die iedere ouder en kind heeft. Hierdoor werken we aan een oplossing voor de langere termijn. In een traject richt de hulp zich indien nodig op meerdere gebieden zoals de gedragsproblemen van het kind, hoe de ontwikkeling te stimuleren en de sociale relaties binnen het gezin. Vertrouwen, openheid, eerlijkheid, meerzijdig partijdigheid, en veiligheid zijn begrippen die ik erg belangrijk vindt in de manier van coachen, begeleiding en ondersteuning.

Hoe ziet een afspraak er uit?

Omdat ieder gezin en ieder gezinslid anders is past er niet één aanpak voor één en hetzelfde probleem. Bij elke situatie en elk mens past weer een andere aanpak of middel. Bij de een helpt het voeren van gesprekken, terwijl bij de ander juist iets creatiefs of actiefs helpend is. Het gaat er om dat u zich sterker voelt om met moeilijke situaties om te gaan, inzicht heeft in de patronen die er in uw gezin zijn en weet waarom u reageert zoals u reageert. Ik ga graag samen met u op zoek naar een passende oplossing. Door middel van gesprekken, tips en adviezen om de gewenste thuissituatie te bereiken. Een sessie duurt ongeveer 1,5/ 2 uur.

Gezinscoaching vindt plaats bij u thuis.